Warning: Use of undefined constant nadawca - assumed 'nadawca' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /cfg.inc.php on line 49
Kancelaria - Zespół - Adwokat Tychy, Adwokat Żywiec, Adwokat Oświęcim, Prawnik, Radca Prawny
Prawnik Tychy
Witamy na stronie Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM jest nowoczesną i dynamiczną firmą oferującą najwyższą jakość usług na rynku prawniczym, zarówno ogólnopolskim jak
i międzynarodowym.

Zapewniamy każdemu klientowi pełny zakres usług prawniczych.
Czytaj więcej...

Zespół kancelarii

Wojciech Oleszek - Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w tematyce prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, jak również szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego. Ekspert w zakresie prawa medycznego.

dr Łukasz Żarnowiec - Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doktor nauk prawnych. Autor licznych publikacji w zakresie prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego prywatnego. Redaktor e-czasopisma Przegląd Arbitrażowy. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego. Specjalizuje się również w tematyce prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.

Publikacje

  1.Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej z 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na podstawie wyboru prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 2, s. 2-8.

  2.Ważność umów podlegających konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 2, s. 341-382.

  3.Glosa do wyroku SN z 8.01.2003 r. II CKN 1077/00, niepubl., Problemu Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007, t. 1, s. 151-173 (współaut. z M. Zachariasiewiczem).

  4.Glosa do wyroku SN z 27.01.2006 r. III CSK 103/05, Przegląd Sądowy 2008, nr 11/12 s. 205-216.

  5.Problematyka ważności umów podlegających Konwencji Wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Katowice 2008 UŚl. ss. 200, bibliogr.

  6.Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy sprzedaży towarów oraz dla przedawnienia (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05), Przegląd Sądowy 2009, nr 2, s. 51 - 72 (współautorstwo z M. Zachariasiewiczem);

  7.Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle przepisów rozporządzenia Rzym II, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 5, Katowice 2009, s. 87 - 113;

  8.Prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu culpa in contrahendo na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) - Rzym II, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 2, s. 21 - 28;

  9.Wysokość odsetek za opóźnienie w zapłacie w świetle art. 78 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Przegląd Sądowy 2010, nr 4, s. 42 - 60;

  10.Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych - "Rzym II" (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40), w: Państwo i Prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 340 - 355;

  11.Prawo prywatne międzynarodowe. Testy. Warszawa 2011, ss.209 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim i Maciejem Zachariasiewiczem);

  12.Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, Warszawa 2012, ss. 208 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim i Maciejem Zachariasiewiczem);

  13.Urzędowa cena sztywna produktów leczniczych a przepisy wymuszające swoje zastosowanie w ujęciu ustawy z 4.2.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, MoP 2011, nr 18, s. 975 - 982 (współautorstwo z Markiem Świerczyńskim);

  14.Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną sporem zbiorowym w świetle przepisów rozporządzenia "Rzym II", Przegląd Sądowy 2011, nr 4, s. 17 - 35.

  15.Odwołanie testamentu w polskim prawie spadkowym. Rejent 2011 nr 12 s. 125-147.

  16.Wybór prawa według rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) - tekst zaakceptowany do druku na łamach Przeglądu Sądowego.

  17.Czasowe ramy zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II) - uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-412/10, Homawoo v GMF Assurances - tekst zaakceptowany do druku na łamach Rozpraw Ubezpieczeniowy

  18. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Lex/el. 2013, współaut.: Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Maria Anna Zachariasiewicz, Marcin Kropka, Monika Jagielska – art. 1 ust. 2 lit. A, b, c, d, i, ust. 3, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 24, art. 25, art. 26.

  19. Wpływ niedoubezpieczenia mienia na świadczenie ubezpieczyciela - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., IV CSK 149/10 (niepubl.), Wiadomości Ubezpieczeniowe 2012, nr 4, 117 – 131.

  20. Potrącenie wierzytelności w międzynarodowej sprzedaży towarów – Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 2013, T. 12, s. 37 - 53;

  21. W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) – współaut.: Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Anna – Maria Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec - Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 2013, T. 12, s. 165 - 199.

  22. System Prawa Handlowego. T. 9. Międzynarodowe prawo handlowe. Red. Wojciech Popiołek. Wwa-Kraków 2013 C.H. Beck, Instytuty Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych ss. XLVI + 1314 (współaut.).

  23. Prawo właściwe dla subrogacji w przepisach rozporządzenia "Rzym II". Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 7 s. 11-17.

  24. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B. Red. Maksymilian Pazdan. Wwa-Kraków 2014 C.H. Beck (współaut.).

  25. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A. Red. Maksymilian Pazdan. Wwa-Kraków 2014 C.H. Beck (współaut.).

Maciej Harat - Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku - Białej. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce prawa karnego, karnego skarbowego, administracyjnego, samorządowego, spółdzielczego, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Fotogaleria

Adwokat Oświęcim

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM
Oleszek Żarnowiec Harat Spółka Komandytowa

NIP: 646 279 11 86 | REGON: 240 713 642
KRS : 0000286627 Zobacz pełne dane kontaktowe

Zadaj nam pytanie

Copyright by KANCELARIA PREMIUM. All Right Reserved, 2012
Projekt i wykonanie: Shif| www.banery-zywiec.pl