Wychodząc naprzeciw nieznanym dotychczas problemom jakie wynikną w zakładach i miejscach pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przezeń chorobą COVID-19, pragniemy zwrócić uwagę na prawa pracowników zatrudnionych zarówno w dużych zakładach pracy jak i w małych przedsiębiorstwach.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów wynikających z polityki zatrudnienia pracy, w tym w szczególności:

  • spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy,
  • zwolnień grupowych,
  • pozwu o przywrócenie do pracy,
  • odszkodowań z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • odwołania od wypowiedzenia lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia,
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia za niewykorzystany urlop, nadgodziny,
  • mobbingu i wypłaty odszkodowań,
  • uczestnictwa w negocjacjach i mediacjach z pracodawcami,
  • pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, pracownicom w ciąży oraz pracownikom na urlopie macierzyńskim.

 

Wsłuchujemy się w potrzeby każdego kto potrzebuje profesjonalnej pomocy
i proponujemy optymalne rozwiązania. Jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie osób które nam zaufały a dzięki nowym technologiom usługi prawne i porady świadczymy również mailowo, telefonicznie oraz za pomocą innych multimedialnych urządzeń usprawniających kontakt.