O Kancelarii

Klienci indywidualni

Zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz Klient wymaga szczególnego podejścia, w często trudnych sytuacjach życiowych. Oczekuje współpracy z prawnikiem  dopasowanej do jego potrzeb. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Nasz zespół składa się z ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa, by świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Spadki

Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących dziedziczenia, testamentów oraz działu spadku również przed sądami oraz  organami administracji publicznej. Specjalizujemy się także w międzynarodowym prawie spadkowym, nie wyłączając spadków położonych za granicą.  Współpracujemy z kancelariami notarialnymi położonymi w różnych częściach kraju. 

Nasi specjaliści:

Sprawy rodzinne

Prowadzimy z dużym zaangażowaniem sprawy w rozwodowe, o alimenty, a także o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Wspieramy naszych klientów w mediacjach i sporach sądowych. Posiadamy w tej dziedzinie szerokie doświadczenie i kilku specjalistów. 

Nasi specjaliści:

Sprawy karne

Zapewniamy wsparcie prawne i obronę w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, na każdym etapie sprawy, włącznie z wykonaniem kary.  Świadczymy pomoc również ofiarom przestępstw, dbając między innymi o naprawienie szkód i zadośćuczynienie. 

Nasi specjaliści:

Sprawy Pracownicze

Oferujemy pomoc w sporach z pracodawcą, w tym niesłusznych zwolnieniach. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw nauczycieli, kierowców zawodowych oraz pracowników samorządowych.

Nasi specjaliści:

Emerytury i renty

Prowadzimy dla Państwa przed ZUS – em, a gdy to konieczne również w sądach, sprawy o uzyskanie: emerytur –  w tym szczególnie tych wcześniejszych za pracę w szczególnych warunkach, rent, zasiłków i odszkodowań od ZUS. Wbrew opinii, iż sprawy  z ZUS – em są nie do wygrania, uzyskujemy w tych sprawach duże sukcesy. 

Nasi specjaliści:

Odszkodowania

Wspieramy uzyskiwanie odszkodowań za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pomagamy ofiarom wypadków komunikacyjnych, przestępstw, czy nierzetelnych wykonawców uzyskać jak najwyższą rekompensatę. Pomagamy już w trakcie likwidacji szkód oraz w procesach sądowych.  Prowadzimy sprawy o błędy medyczne. 

Nasi specjaliści:

Umowy

Tworzymy, analizujemy i opiniujemy umowy w szczególności sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, bankowe, zlecenia, licencyjne i inne. Prowadzimy sprawy o zapłatę oraz wykonanie innych obowiązków wynikających z umów, o roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
Specjalizujemy się w roszczeniach kredytobiorców z tzw. umów frankowych.

Nasi specjaliści:

Upadłość Konsumencka

Oferujemy pomoc prawną w wyjściu z zadłużenia i niewypłacalności. Doradzamy najlepsze sposoby rozwiązania trudnych sytuacji finansowych. Przygotowujemy wnioski i reprezentujemy klientów przed sądami w postępowaniach upadłościowych oraz przed komornikami w postępowaniach egzekucyjnych.

Nasi specjaliści:

Przedsiębiorcy

Pomagamy prowadzić business i rozwiązywać problemy prawne nie tylko średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także małych przedsiębiorców, a nawet startupów. Staramy się dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Kompleksowa obsługa prawna

Oferujemy bieżące doradztwo prawne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, jakie spotykają przedsiębiorców w ich działalności. Zapewniamy także obsługę w zakresie regulacji branżowych m.in. firm transportowych,  spożywczych, czy budowlanych. Nadzorujemy i wdrażamy korzystne rozwiązania prawne w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony danych osobowych.

Nasi specjaliści:

Zakładanie, przekształcanie, podziały i fuzje spółek

Możemy pochwalić się sporym doświadczeniem w prawie korporacyjnym. Doradzamy optymalne formy prowadzenia przedsiębiorstwa analizując ryzyka prawne oraz ciężary podatkowe. Wspieramy procesy zakładania spółek. Z powodzeniem obsługujemy procedury przekształcania, podziałów i połączenia spółek.

Nasi specjaliści:

Windykacja i egzekucja

Oferujemy najlepszą pomoc w kłopotach z nierzetelnymi kontrahentami. Prowadzimy spory sądowe o zapłatę oraz czuwamy nad skutecznością postępowań egzekucyjnych. Staramy się, aby nasi klienci doznawali rzeczywistej satysfakcji finansowej, a nie tylko korzystnych wyroków.

Nasi specjaliści:

Restrukturyzacja, Upadłość

Oferujemy fachową pomoc w kłopotach finansowych w firmie. Doradzamy wybór najlepszej ścieżki wybrnięcia z trudnej sytuacji. Piszemy wnioski i reprezentujemy przed sądami w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracujemy z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Nasi specjaliści:

Sprawy Budowlane

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym, zarówno w zakresie małych przedsięwzięć, jak również dużych inwestycji przemysłowych i użyteczności publicznej np. drogowe. Pomagamy na każdym etapie od analiz prawnych na etapie koncepcyjnym, po kwestie poprawek gwarancyjnych.

Nasi specjaliści:

Sprawy pracownicze i ZUS

Pomagamy pracodawcom w sporach pracowniczych, kontrolach PIP oraz postępowaniach przed ZUS. Projektujemy i wdrażamy prawne rozwiązania kwestii kadrowych, m. in. regulaminy pracy i wynagrodzeń, dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nasi specjaliści:

Umowy

Tworzymy, analizujemy i opiniujemy wszelkie umowy, w tym także: sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, bankowe, licencyjne i inne. Prowadzimy sprawy o wykonanie i zapłatę wynikające z umów, o roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych.
Specjalizujemy się w roszczeniach kredytobiorców z tzw. umów frankowych.

Nasi specjaliści:

Zamówienia Publiczne

Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych, zarówno w kwestiach prawnych na etapie przygotowania oferty jak i reprezentując klientów w postępowaniach odwoławczych.

Nasi specjaliści:

RODO

Oferujemy wsparcie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzimy kompleksowe wdrożenia środków bezpieczeństwa informacji, prowadzimy audyty, analizy ryzyka bezpieczeństwa danych. Współpracujemy z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa IT. Wspieramy oraz pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasi specjaliści:

Podmioty publiczne, JST

Od początku działalność naszej kancelarii była nastawiona na obsługę potrzeb prawnych podmiotów administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego. Posiadamy najlepsze doświadczenie w zakresie problemów, jakie napotykają podmioty publiczne. 

Prowadzimy szkolenia tematyczne z różnych dziedzin prawa dla pracowników samorządowych i kierowników jednostek.

Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego

Oferujemy kompleksową obsługę prawną urzędu i jednostek budżetowych Dysponujemy ekspertami z prawa oświatowego, podatków lokalnych i postępowań podatkowych, zamówień publicznych, prawa pracy, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także ochrony danych osobowych. Obsługujemy wiele gmin i jednostek budżetowych oraz spółek komunalnych dzięki czemu posiadamy aktualną wiedzę i bogate doświadczenie.

Nasi specjaliści:

Podmioty lecznicze

Oferujemy kompleksowe wsparcie podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Dysponujemy ekspertami z zakresu prawa medycznego, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności lekarzy i podmiotów leczniczych , a także ochrony danych osobowych.

Nasi specjaliści:

Instytucje Kultury

Współpracujemy  z instytucjami kultury wspierając rozwiązywanie problemów prawnych. Posiadamy doświadczonych prawników w zagadnieniach bliskich muzeom, bibliotekom, wydawnictwom, ośrodkom kultury. Posiadamy w zespole ekspertów z zakresu prawa autorskiego.

Nasi specjaliści:

Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieramy działalność podmiotów trzeciej strony. Mamy Bogate doświadczenie w pomocy prawnej dla stowarzyszeń o zasięgu lokalnym np. ochotniczych straży pożarnych oraz ogólnopolskich organizacji. Pomagamy w kwestiach organizacyjnych, rejestrowych, ale również w prowadzeniu działalności statutowej.

Nasi specjaliści:

RODO

Oferujemy wsparcie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzimy kompleksowe wdrożenia środków bezpieczeństwa informacji, prowadzimy audyty, analizy ryzyka bezpieczeństwa danych. Współpracujemy z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa IT. Wspieramy oraz pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasi specjaliści:

Nasi prawnicy

Wojciech Oleszek

Radca prawny

Radca prawny – wspólnik komplementariusz i jeden z założycieli Kancelarii PREMIUM. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w tematyce prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych., jak również szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Prowadzi przede wszystkim obsługę prawną podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Interesuje się sportem, muzyką, kinematografią, wiele podróżuje, także w najdalsze rejony świata.

prof. nadzw. dr hab. Łukasz Żarnowiec

Radca prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW w Warszawie, autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Jest ekspertem międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań w tym prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawo handlowe.

Dodatkowe informacje

Jest znanym w kręgach prawniczych sommelierem i zapalonym rowerzystą.

Maciej Harat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku - Białej. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce prawa karnego, karnego skarbowego i szeroko rozumianego prawa samorządowego. Doskonale porusza się w zagadnieniach gospodarczych w szczególności od strony zamówień publicznych i podatków.
Z powodzeniem prowadzi obsługę prawną wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych na obszarze Podbeskidzia w tym spółek Skarbu Państwa. Jest osobą przedsiębiorczą i kreatywną, nie boi się nowych wyzwań co przekłada się na liczne pomysły związane z działalnością biznesową również w zakresie startup-ów.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Poza prawem interesuje się motoryzacją, biorąc czynny udział w rajdach motocyklowych.

Wojciech Harat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje doświadczenie nabył współpracując nieprzerwanie od 2013 roku z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM. Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz prawa spadkowego. Posiada ogromne doświadczenie w sprawach z zakresu prawa handlowego. Doradza klientom przy transakcjach biznesowych, reorganizacjach korporacyjnych, projektowaniu struktur biznesowych i finansowaniu inwestycji. Bogate doświadczenie w zakresie tworzenia oraz szeroko rozumianych modyfikacji w obszarze spółek osobowych oraz kapitałowych przekłada się, na jakość świadczonej pomocy prawnej, której udziela tak klientom indywidualnym jak i spółkom w tym m.in. firmom rodzinnym. Doradza zarządom i wspólnikom, zarówno większościowym jak i mniejszościowym.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Po pracy interesuje się sportem głównie piłką nożną, jednak swoich zainteresowań nie ogranicza wyłącznie do roli kibica biorąc aktywny udział w rozgrywkach ligi amatorskiej.

Klaudia Kruczek

Aplikant radcowski

Klaudia Kruczek – Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( 2018 r. ). Swoje doświadczenie w zawodzie zdobywa w Naszej Kancelarii już od 2015 roku. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy którego zagadnieniami i problematyką zajmuje się od początku swojej drogi zawodowej, pod auspicjami wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Biegle włada językiem angielskim oraz stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Pasjonuje się sztuką i malarstwem, a w wolnych chwilach lubi dobre kino i gotowanie.

Jadwiga Ziemba

Prawnik

Z Kancelarią związana jest niemal od początku, a od 2012 r. jako komandytariusz. Obecnie w Kancelarii pełni obowiązki Dyrektora do spraw administracyjno - finansowych nadzorując bieżącą działalność, jak i strategie związane z projektami oraz zadaniami, które stoją przed Kancelarią. Swoją pracę ceni za możliwość nawiązywania dobrych relacji z ludźmi dzięki bezpośredniemu kontaktowi z klientami oraz instytucjami. Mówi w języku angielskim oraz w stopniu komunikatywnym w języku włoskim.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Interesuje się językiem i kulturą Włoch, podróżami, turystyką górską w tym jej najradośniejszą formą jaką jest narciarstwo.

Pro Publico Bono

Nasz cały zespół angażuje się także w realizację bezpłatnych projektów, które mają na celu niesienie pomocy prawnej osobom najuboższym jak również poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym a także wszystkim tym którzy na co dzień nie mogą pozwolić sobie na korzystanie z usług prawniczych.