O Kancelarii

Klienci indywidualni

Zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz Klient wymaga szczególnego podejścia, w często trudnych sytuacjach życiowych. Oczekuje współpracy z prawnikiem  dopasowanej do jego potrzeb. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Nasz zespół składa się z ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa, by świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Spadki

Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących dziedziczenia, testamentów oraz działu spadku również przed sądami oraz  organami administracji publicznej. Specjalizujemy się także w międzynarodowym prawie spadkowym, nie wyłączając spadków położonych za granicą.  Współpracujemy z kancelariami notarialnymi położonymi w różnych częściach kraju. 

Nasi specjaliści:

Sprawy rodzinne

Prowadzimy z dużym zaangażowaniem sprawy w rozwodowe, o alimenty, a także o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Wspieramy naszych klientów w mediacjach i sporach sądowych. Posiadamy w tej dziedzinie szerokie doświadczenie i kilku specjalistów. 

Nasi specjaliści:

Sprawy karne

Zapewniamy wsparcie prawne i obronę w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, na każdym etapie sprawy, włącznie z wykonaniem kary.  Świadczymy pomoc również ofiarom przestępstw, dbając między innymi o naprawienie szkód i zadośćuczynienie. 

Nasi specjaliści:

Sprawy Pracownicze

Oferujemy pomoc w sporach z pracodawcą, w tym niesłusznych zwolnieniach. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw nauczycieli, kierowców zawodowych oraz pracowników samorządowych.

Nasi specjaliści:

Emerytury i renty

Prowadzimy dla Państwa przed ZUS – em, a gdy to konieczne również w sądach, sprawy o uzyskanie: emerytur –  w tym szczególnie tych wcześniejszych za pracę w szczególnych warunkach, rent, zasiłków i odszkodowań od ZUS. Wbrew opinii, iż sprawy  z ZUS – em są nie do wygrania, uzyskujemy w tych sprawach duże sukcesy. 

Nasi specjaliści:

Odszkodowania

Wspieramy uzyskiwanie odszkodowań za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pomagamy ofiarom wypadków komunikacyjnych, przestępstw, czy nierzetelnych wykonawców uzyskać jak najwyższą rekompensatę. Pomagamy już w trakcie likwidacji szkód oraz w procesach sądowych.  Prowadzimy sprawy o błędy medyczne. 

Nasi specjaliści:

Umowy

Tworzymy, analizujemy i opiniujemy umowy w szczególności sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, bankowe, zlecenia, licencyjne i inne. Prowadzimy sprawy o zapłatę oraz wykonanie innych obowiązków wynikających z umów, o roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
Specjalizujemy się w roszczeniach kredytobiorców z tzw. umów frankowych.

Nasi specjaliści:

Upadłość Konsumencka

Oferujemy pomoc prawną w wyjściu z zadłużenia i niewypłacalności. Doradzamy najlepsze sposoby rozwiązania trudnych sytuacji finansowych. Przygotowujemy wnioski i reprezentujemy klientów przed sądami w postępowaniach upadłościowych oraz przed komornikami w postępowaniach egzekucyjnych.

Nasi specjaliści:

Przedsiębiorcy

Pomagamy prowadzić business i rozwiązywać problemy prawne nie tylko średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także małych przedsiębiorców, a nawet startupów. Staramy się dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Kompleksowa obsługa prawna

Oferujemy bieżące doradztwo prawne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, jakie spotykają przedsiębiorców w ich działalności. Zapewniamy także obsługę w zakresie regulacji branżowych m.in. firm transportowych,  spożywczych, czy budowlanych. Nadzorujemy i wdrażamy korzystne rozwiązania prawne w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony danych osobowych.

Nasi specjaliści:

Zakładanie, przekształcanie, podziały i fuzje spółek

Możemy pochwalić się sporym doświadczeniem w prawie korporacyjnym. Doradzamy optymalne formy prowadzenia przedsiębiorstwa analizując ryzyka prawne oraz ciężary podatkowe. Wspieramy procesy zakładania spółek. Z powodzeniem obsługujemy procedury przekształcania, podziałów i połączenia spółek.

Nasi specjaliści:

Windykacja i egzekucja

Oferujemy najlepszą pomoc w kłopotach z nierzetelnymi kontrahentami. Prowadzimy spory sądowe o zapłatę oraz czuwamy nad skutecznością postępowań egzekucyjnych. Staramy się, aby nasi klienci doznawali rzeczywistej satysfakcji finansowej, a nie tylko korzystnych wyroków.

Nasi specjaliści:

Restrukturyzacja, Upadłość

Oferujemy fachową pomoc w kłopotach finansowych w firmie. Doradzamy wybór najlepszej ścieżki wybrnięcia z trudnej sytuacji. Piszemy wnioski i reprezentujemy przed sądami w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracujemy z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Nasi specjaliści:

Sprawy Budowlane

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym, zarówno w zakresie małych przedsięwzięć, jak również dużych inwestycji przemysłowych i użyteczności publicznej np. drogowe. Pomagamy na każdym etapie od analiz prawnych na etapie koncepcyjnym, po kwestie poprawek gwarancyjnych.

Nasi specjaliści:

Sprawy pracownicze i ZUS

Pomagamy pracodawcom w sporach pracowniczych, kontrolach PIP oraz postępowaniach przed ZUS. Projektujemy i wdrażamy prawne rozwiązania kwestii kadrowych, m. in. regulaminy pracy i wynagrodzeń, dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nasi specjaliści:

Umowy

Tworzymy, analizujemy i opiniujemy wszelkie umowy, w tym także: sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, bankowe, licencyjne i inne. Prowadzimy sprawy o wykonanie i zapłatę wynikające z umów, o roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych.
Specjalizujemy się w roszczeniach kredytobiorców z tzw. umów frankowych.

Nasi specjaliści:

Zamówienia Publiczne

Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych, zarówno w kwestiach prawnych na etapie przygotowania oferty jak i reprezentując klientów w postępowaniach odwoławczych.

Nasi specjaliści:

RODO

Oferujemy wsparcie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzimy kompleksowe wdrożenia środków bezpieczeństwa informacji, prowadzimy audyty, analizy ryzyka bezpieczeństwa danych. Współpracujemy z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa IT. Wspieramy oraz pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasi specjaliści:

Podmioty publiczne, JST

Od początku działalność naszej kancelarii była nastawiona na obsługę potrzeb prawnych podmiotów administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego. Posiadamy najlepsze doświadczenie w zakresie problemów, jakie napotykają podmioty publiczne. 

Prowadzimy szkolenia tematyczne z różnych dziedzin prawa dla pracowników samorządowych i kierowników jednostek.

Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego

Oferujemy kompleksową obsługę prawną urzędu i jednostek budżetowych Dysponujemy ekspertami z prawa oświatowego, podatków lokalnych i postępowań podatkowych, zamówień publicznych, prawa pracy, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także ochrony danych osobowych. Obsługujemy wiele gmin i jednostek budżetowych oraz spółek komunalnych dzięki czemu posiadamy aktualną wiedzę i bogate doświadczenie.

Nasi specjaliści:

Podmioty lecznicze

Oferujemy kompleksowe wsparcie podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Dysponujemy ekspertami z zakresu prawa medycznego, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności lekarzy i podmiotów leczniczych , a także ochrony danych osobowych.

Nasi specjaliści:

Instytucje Kultury

Współpracujemy  z instytucjami kultury wspierając rozwiązywanie problemów prawnych. Posiadamy doświadczonych prawników w zagadnieniach bliskich muzeom, bibliotekom, wydawnictwom, ośrodkom kultury. Posiadamy w zespole ekspertów z zakresu prawa autorskiego.

Nasi specjaliści:

Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieramy działalność podmiotów trzeciej strony. Mamy Bogate doświadczenie w pomocy prawnej dla stowarzyszeń o zasięgu lokalnym np. ochotniczych straży pożarnych oraz ogólnopolskich organizacji. Pomagamy w kwestiach organizacyjnych, rejestrowych, ale również w prowadzeniu działalności statutowej.

Nasi specjaliści:

RODO

Oferujemy wsparcie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzimy kompleksowe wdrożenia środków bezpieczeństwa informacji, prowadzimy audyty, analizy ryzyka bezpieczeństwa danych. Współpracujemy z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa IT. Wspieramy oraz pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasi specjaliści:

Nasi prawnicy

Wojciech Oleszek

Radca prawny

Radca prawny – wspólnik komplementariusz i jeden z założycieli Kancelarii PREMIUM. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w tematyce prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych., jak również szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Prowadzi przede wszystkim obsługę prawną podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Interesuje się sportem, muzyką, kinematografią, wiele podróżuje, także w najdalsze rejony świata.

dr hab. Łukasz Żarnowiec prof. UKSW

Radca prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW w Warszawie, autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Jest ekspertem międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań w tym prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawo handlowe.

Dodatkowe informacje

Jest znanym w kręgach prawniczych sommelierem i zapalonym rowerzystą.

Maciej Harat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku - Białej. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce prawa karnego, karnego skarbowego i szeroko rozumianego prawa samorządowego. Doskonale porusza się w zagadnieniach gospodarczych w szczególności od strony zamówień publicznych i podatków.
Z powodzeniem prowadzi obsługę prawną wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych na obszarze Podbeskidzia w tym spółek Skarbu Państwa. Jest osobą przedsiębiorczą i kreatywną, nie boi się nowych wyzwań co przekłada się na liczne pomysły związane z działalnością biznesową również w zakresie startup-ów.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Poza prawem interesuje się motoryzacją, biorąc czynny udział w rajdach motocyklowych.

Daniel Włoka

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Już w trakcie studiów związał się z Kancelarią (2010 r.), dzięki czemu posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentuje klientów w sporach cywilnych, postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Swoje prawnicze zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego i gospodarczego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sporów sądowych, tzw. kredytów frankowych, procesów likwidacji i upadłości spółek oraz innych podmiotów, w tym także spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i negocjacji umów handlowych, tworzenia podmiotów gospodarczych, prowadzeniu przeglądów prawnych legal due diligence oraz sporów z zakresu prawa budowlanego. Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim. W stopniu podstawowym włada językiem niemieckim.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

W życiu prywatnym oddaje się pasji gry na pianinie, gotowania, gry w squasha oraz wędrowania po górach.

Wojciech Harat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje doświadczenie nabył współpracując nieprzerwanie od 2013 roku z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM. Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz prawa spadkowego. Posiada ogromne doświadczenie w sprawach z zakresu prawa handlowego. Doradza klientom przy transakcjach biznesowych, reorganizacjach korporacyjnych, projektowaniu struktur biznesowych i finansowaniu inwestycji. Bogate doświadczenie w zakresie tworzenia oraz szeroko rozumianych modyfikacji w obszarze spółek osobowych oraz kapitałowych przekłada się, na jakość świadczonej pomocy prawnej, której udziela tak klientom indywidualnym jak i spółkom w tym m.in. firmom rodzinnym. Doradza zarządom i wspólnikom, zarówno większościowym jak i mniejszościowym.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Po pracy interesuje się sportem głównie piłką nożną, jednak swoich zainteresowań nie ogranicza wyłącznie do roli kibica biorąc aktywny udział w rozgrywkach ligi amatorskiej.

Klaudia Kruczek

Aplikant radcowski

Klaudia Kruczek – Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( 2018 r. ). Swoje doświadczenie w zawodzie zdobywa w Naszej Kancelarii już od 2015 roku. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy którego zagadnieniami i problematyką zajmuje się od początku swojej drogi zawodowej, pod auspicjami wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Biegle włada językiem angielskim oraz stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Pasjonuje się sztuką i malarstwem, a w wolnych chwilach lubi dobre kino i gotowanie.

Jadwiga Ziemba

Prawnik

Z Kancelarią związana jest niemal od początku, a od 2012 r. jako komandytariusz. Obecnie w Kancelarii pełni obowiązki Dyrektora do spraw administracyjno - finansowych nadzorując bieżącą działalność, jak i strategie związane z projektami oraz zadaniami, które stoją przed Kancelarią. Swoją pracę ceni za możliwość nawiązywania dobrych relacji z ludźmi dzięki bezpośredniemu kontaktowi z klientami oraz instytucjami. Mówi w języku angielskim oraz w stopniu komunikatywnym w języku włoskim.

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Interesuje się językiem i kulturą Włoch, podróżami, turystyką górską w tym jej najradośniejszą formą jaką jest narciarstwo.

Klaudia Frej

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Obecnie w Kancelarii pełni stanowisko asystenta. Swoje dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie prawa zdobyła głównie przez pracę w kancelarii notarialnej.

Dane kontaktowe

33 848 69 00

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Prywatnie udziela się charytatywnie, m. in. w Szlachetnej Paczce.

Olga Możdżeń-Wielgosz

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Swoje doświadczenie nabywała pracując w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM od 2013 r. Zawodowo interesuje się głównie szeroko rozumianą tematyką prawa cywilnego. W szczególności prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z sukcesami angażuje się w sprawy z zakresu prawa medycznego i ubezpieczeń społecznych. Uzyskaną wiedzę oraz doświadczenie miała okazję wykorzystać podczas prowadzenia szkoleń, między innymi poszerzając świadomość seniorów Uniwersytetu III Wieku z zakresu prawa spadkowego. Angażuje się także w działalność społeczną, także poprzez świadczenie porad prawnych dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Wolny czas poświęca muzyce, książce oraz grze aktorskiej. Muzycznie rozwija się jako skrzypaczka w kapeli folklorystycznej, promującej polską kulturę także poza granicami kraju. Jest członkiem grupy teatralnej, której spektakle poruszają tematykę ciekawych historii kryminalnych miasta Oświęcim z okresu XIX-XX w., a także problematykę dawnej, lokalnej społeczności.

Anna Woźnicka

Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo (2008 rok) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Nauk Humanistycznych studiów I stopnia na kierunku socjologia (2008 rok). Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego nabyła po odbyciu aplikacji radcowskiej w Katowicach, uzyskując w 2014 roku wpis na listę radców prawnych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Początkowe doświadczenie zdobywała od 2008 roku jako prawnik w Wydziale Kontroli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych podległemu pod Ministerstwo Rolnictwa. Od 2010 roku współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokata Premium Oleszek, Żarnowiec i Harat sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, jak też w prawie pracy, oświatowym i ubezpieczeń społecznych. Dzięki zainteresowaniom z zakresu psychologii rozwiniętym podczas studiów socjologicznych, w połączeniu z doświadczeniem, wiedzą i dużym zaangażowaniem w prowadzone sprawy, posiada wiele sukcesów w sprawach sądowych oraz rozstrzyganych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Od kilku lat czynnie świadczy pomoc prawną dla instytucji kultury, szczegółowo znając tematykę związaną z działalnością kulturalną. Z powodzeniem prowadzi szkolenia o tematyce prawniczej.

Pliki do pobrania

Klucz publiczny PGP

Dodatkowe informacje

Poza pracą interesuje się sportem, muzyką i fotografią. Nieliczne wolne chwile spędza podróżując, aktywnie fizycznie, czytając książki bądź grając w gry planszowe.

Pro Publico Bono

Nasz cały zespół angażuje się także w realizację bezpłatnych projektów, które mają na celu niesienie pomocy prawnej osobom najuboższym jak również poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym a także wszystkim tym którzy na co dzień nie mogą pozwolić sobie na korzystanie z usług prawniczych.