Kancelaria Premium

Nasze kancelarie znajdują się w Warszawie, Żywcu oraz Oświęcimiu.

Nasza oferta

Klienci indywidualni

Przedsiębiorcy

Podmioty publiczne

Aktualności

Przedstawiamy wypisy z naszych aktualności, gdzie można przeczytać o tym, czym żyje obecnie nasza kancelaria.

Nowa książka Profesora Łukasza Żarnowca

Z dumą informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się książka "Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego". Współautorem książki jest dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. ucz., wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata...

Praca zdalna trafiła do Kodeksu pracy

Okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zrewolucjonizował życie każdego z nas w wielu aspektach, w tym również w zakresie obowiązujących regulacji prawnych wprowadzających zupełnie nowe, dotychczas nieznane, instytucje prawne. Jedną z takich instytucji, która znalazła...

Rewolucja w prawie konsumenckim

1 stycznia 2023 w związku z koniecznością implementacji trzech unijnych dyrektyw (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz...

Nieważność umowy kredytu frankowego (denominowanego)

Kancelaria PREMIUM prowadzi sprawy tzw. kredytów frankowych, w których reprezentuje kredytobiorców. W ostatnich dniach rozstrzygnięta została w I instancji sprawa, w której wywalczyliśmy dla naszego klienta stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego...

O charakterze prawnym umowy rozstrzyga jej istota, nie nazwa.

O charakterze prawnym umowy rozstrzyga jej istota, nie nazwa. Znaczenie tej zasady potwierdził po raz kolejny Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, uwzględniając złożony w imieniu naszego Klienta wniosek o powierzenie na koszt i niebezpieczeństwo dewelopera dalszego wykonywania...

Zabezpieczenie od Idea Banku – obligacje GetBack SA

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 września 2019 r.  jest kolejnym zabezpieczeniem znacznej kwoty roszczeń wobec Idea Banku w związku z oferowaniem przez niego obligacji GetBack. Orzeczenie które udało się uzyskać dla naszego klienta potwierdza, iż...

Wskazanie pełnomocnika do doręczeń poprzez zaznaczenie pola

Od pewnego czasu w postępowaniu podatkowym funkcjonują formularze pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Na kanwie prowadzonej przez Kancelarię PREMIUM sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził, że wystarczającym do wskazania pełnomocnika do doręczeń...

Rozsiądź się wygodnie

Twoja sprawa jest w dobrych rękach

Nasz zespół

Wojciech Oleszek 

dr hab. Łukasz Żarnowiec

Maciej Harat

Nasze wyróżnienia