Sąd Okręgowy we Wrocławiu potwierdził, że nie zawsze warstwa słowna będzie najistotniejszym aspektem ochrony znaków towarowych kombinowanych słowno-graficznych. Naszej Kancelarii udało się oddalić roszczenia o ochronę takiego znaku towarowego z uwagi na opisowy charakter warstwy słownej. Gdy tekst zawarty w znaku słowno-graficznym nie ma zdolności wyróżniającej o ochronie oznaczenia powinna decydować warstwa graficzna. Postanowienie jest nieprawomocne.