Kancelaria PREMIUM prowadzi sprawy tzw. kredytów frankowych, w których reprezentuje kredytobiorców. W ostatnich dniach rozstrzygnięta została w I instancji sprawa, w której wywalczyliśmy dla naszego klienta stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego (denominowanego). Umowa była zawarta z Bankiem BPH. Z wyroku wynika, że bankowi nie są należne odsetki, prowizja oraz inne opłaty, a zatem kredytobiorca musi zwrócić wyłącznie otrzymany od banku kapitał. Po zaliczeniu na ten cel rat spłacanych przez kredytobiorcę w okresie kilkunastu lat, to nasz klient otrzyma od banku nadpłatę – kwotę którą wpłacił ponad wartość otrzymanego kredytu (kapitału).

Kancelaria PREMIUM oferuje możliwość przeprowadzenia wstępnej analizy kredytu frankowego, która pozwoli klientowi ocenić możliwe rozwiązania.

#CHF #kredytfrankowy #kredytyfrankowe #frankowicze