O charakterze prawnym umowy rozstrzyga jej istota, nie nazwa. Znaczenie tej zasady potwierdził po raz kolejny Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, uwzględniając złożony w imieniu naszego Klienta wniosek o powierzenie na koszt i niebezpieczeństwo dewelopera dalszego wykonywania umowy, pomimo jej określenia w akcie notarialnym mianem umowy przedwstępnej. Rozstrzygnięcie to dowodzi przydatności konstrukcji prawnej z art. 9 ust. 3 ustawy o własności lokali, jako środka ochrony praw klientów dewelopera w przypadkach nieobjętych zakresem ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, postanowienie z 09.12.2019 r., I Ns 690/19).