„Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może udzielać pożyczek w ramach prowadzonej działalności także z prywatnego konta”. Tak stwierdził w wyroku z 12 września 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 2247/15). Sąd wyjaśnił, że o tym, czy wsparcie zostało udzielone w ramach działalności gospodarczej, czy prywatnie, decyduje to, czy pożyczkodawca działa jak profesjonalista, a nie z jakiego rachunku przelał środki. Chodziło o podatnika, który pożyczył milion złotych od podmiotu trudniącego się udzielaniem pożyczek. Podatnik nie odprowadził z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, bo przyjął, że pożyczka była udzielona w ramach działalności gospodarczej i była objęta podatkiem VAT (jednakże z tego podatku była zwolniona jako usługa pośrednictwa finansowego). Skoro  jednak jeden podatek powoduje wykluczenie drugiego (art. 2 ust. 4 ustawy o PCC), nie odprowadzono żadnego z podatków. Takie rozwiązanie zakwestionował Naczelnik Urzędu Skarbowego, jednak sądy administracyjne obu instancji nie przyznały mu racji.