Od pewnego czasu w postępowaniu podatkowym funkcjonują formularze pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Na kanwie prowadzonej przez Kancelarię PREMIUM sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził, że wystarczającym do wskazania pełnomocnika do doręczeń (w sytuacji gdy stronę reprezentuje kilku pełnomocników) jest zaznaczenie pola w rubryce 46 w części D formularza. W konsekwencji uznał, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji wymiarowej reprezentowanej przez Kancelarię stronie, co pozbawia dotychczasową doniosłości prawnej. Organ będzie musiał ponownie doręczyć decyzję na ręce właściwego pełnomocnika. Wyrok nie jest prawomocny.