Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 września 2019 r.  jest kolejnym zabezpieczeniem znacznej kwoty roszczeń wobec Idea Banku w związku z oferowaniem przez niego obligacji GetBack. Orzeczenie które udało się uzyskać dla naszego klienta potwierdza, iż pogorszenie sytuacji opisane w sprawozdaniu finansowym banku rodzi ryzyko wypłacenia przez Idea Bank roszczeń pokrzywdzonym w tej aferze.