Rewolucja w prawie konsumenckim

1 stycznia 2023 w związku z koniecznością implementacji trzech unijnych dyrektyw (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz...